vendor_governance

Vendor Governance

Få vet hur ditt företag kan spara miljontals kronor. Vi vet, och kan jobba fram besparingar som du aldrig kommer att klara av själv. Välj ett eller flera tjänsteområden. Många av våra kunder väljer ett helhetsprojekt.

Är din leverantör bara en ”tip toe dancer” eller går han upp på tårna för att upprätthålla er relation? Vi har studerat tusentals avtalsrelationer och i ytterst få fall har man haft en fungerande dialog med sina leverantörer under avtalstiden.

Strategisk IT Vendor Governance mellan kund och leverantör handlar om att styra, implementera och förvalta en effektiv samverkan med utvalda strategiska leverantörer. Avsikten är att hantera avtalsförhållandet med utvalda leverantörer som klassificerats utifrån ett strategiskt, taktiskt och operativt perspektiv.

Sortera ut de fem viktigaste leverantörsavtalen du har. Var sedan uppriktig mot dig själv när du kritiskt granskar vilka av dessa som har en fungerande samverkansmodell. Börjar det klarna?

Med IT Vendor Governance implementerat i avtalen så kan parterna gemensamt driva aktiviteter till nytta för dig som kund och för ett mycket effektivare samarbete. Det i sin tur innebär att värdet av levererade tjänster kontinuerligt ökar.

IT Vendor Governance  ingår alltid som en del i våra upphandlingsuppdrag. Men flera av våra kunder vill ha hjälp med att implementera en samverkansmodell under löpande avtalstid. Det går bra det med!