tem_small

Telecom Expense Management, TEM

Vi jobbar fram besparingar på dina IT- investeringar som du aldrig kommer att klara av själv. Välj ett eller flera tjänsteområden. Många av våra kunder väljer ett helhetsprojekt.

Vi påstår att i princip alla företag i Norden saknar både kunskap och verktyg för att administrera och analysera sina telekomkostnader.
Håller du inte med, svara då på följande frågor;
– Hur mycket spenderar ditt företag på telefoni?
– Vilka tjänster spenderar ni utgifterna på?
– Blir ni korrekt fakturerade?

Våra verktyg ger optimal kontroll på dina telefoni- och datakommunikationskostnader, samlat eller på detaljnivå. Medarbetare kan ges insyn och förståelse för hur mycket de spenderar på telefoni. Automatisering och harmonisering av processer för administration, kontroll av fakturor samt kraftigt reducerade kostnader. Sist men inte minst, du får möjlighet att skapa en global modell för Best Practice!

Vi erbjuder våra kunder att abonnera på det absolut bästa och modernaste TEM-verktygen på den europeiska marknaden. ATEM från Anatole är enligt Gartner Group den största leverantören i Europa. Tjänsten är av typen Software as a Service, SaaS. Webbaserade tjänster innebär att du slipper tunga serverinstallationer.
Läs mer om Antatole här: anatole.net