upphandling

Upphandlingskonsulter

Få vet hur ditt företag kan spara miljontals kronor. Vi vet, och kan jobba fram besparingar som du aldrig kommer att klara av själv. Välj ett eller flera tjänsteområden. Många av våra kunder väljer ett helhetsprojekt.

Upphandling av IT-outsourcing, Tele- & Datakommunikation samt Konsulter.

Remco är specialister på att analysera och strukturera företagets behov. Vi genomför mycket kvalificerade upphandlingar, omförhandlingar. Många väljer ett workshopförfarande. Vi har många uppdrag åt våra stora myndigheter och statliga bolag, därför är LOU och LUFS en ständigt uppdaterad kunskap hos oss.

Efter 30 år som upphandlingskonsulter har vi utarbetat bra verktyg och hunnit skaffa oss en massa rutin för att kunna hantera riktigt stora upphandlingar. Resultatet innebär stora kostnadsbesparingar, utan att tumma på kvalitén. Lösningen blir dessutom betydligt bättre och anpassad till dagens och framtida behov.