affarside_small

Vår affärsidé

Remco tillför specialistkunskap och metoder i upphandlingar samt kostnadskontroll inom våra tjänsteområden telefoni, datakommunikation och IT-sourcing så att våra kunder avsevärt kan sänka sina kostnader. Remco erbjuder sina tjänster till stora företag och myndigheter i Norden där Remcos sätt att ta betalt normalt är resultatbaserat.