spara_small

Spara åtskilliga miljoner

Med egen kompetens kommer man en bit på väg. Addera vår kompetens och du kommer ända in i mål. Upphandling av IT-sourcing, Tele- & Datakommunikation och Konsulter, Vendor Governance  samt Telecom Expense Management. Oavsett, så tar vi ett helhetsansvar från start av projekt till uppnådda mål. Våra tjänster är aldrig en kostnad för vår kund. De lönar sig direkt!
Våra insatser ger en tydlig återbetalning. Årligen upphandlar vi för 1,5 miljarder kronor och sparar nästan 400 miljoner kronor åt våra uppdragsgivare. Det blir pengar det, drygt 1 miljard kronor på tre år. Vår affärsmodell No Cure. No Pay. visar tydligt att vi är stensäkra på att vi kan spara åtskilliga miljoner till ditt företag.