ogonblink_small

Remco i ett ögonblink

OUTSTANDING RESULTS. STANDS OUT IN COMPETENCE.

Upphandlingskonsulter för IT-sourcing, Tele- & Datakommunikation samt Konsulter.

Sveriges största företag och myndigheter är våra kunder.

Upphandlingsvolym på 1,5 miljarder kronor om året och besparingar på mer än 400 miljoner kronor om året.

TEM, Telecom Expense Management i samarbete med Anatole som är Europas ledande leverantör.

Experter på Vendor Governance.

Remcomodellen® utgör kärnan i allt vi gör. Information, specialistkunskap, metoder, kvalitetssäkring och kostnadskontroll.

NO CURE. NO PAY.Vi får betalt efter resultat.

Framgångsrika i mer än 30 år.