historik_small

No Cure. No Pay.

1986

Företaget startades av Staffan Nilsson och Allan Nilsson. Kort därefter anslöt Rolf Friberg.Tidigt insåg man att kunskapen man byggt upp från leverantörsledet kunde omvandlas till värdefulla tjänster för användarna. Framför allt de med hög förbrukningsgrad.

Som oberoende upphandlingskonsult började Remco omförhandla kundernas avtal inom service och support av hårdvara. Syftet var att avsevärt sänka kostnaderna. Vår allra första kund var AB Trav & Galopp.

1996

Första uppdragsgivare inom tele- och datakommunikation var Volvo.  Detta blev en succé och snart utgjorde halva omsättningen upphandling av kommunikationstjänster.

1998

Första uppdraget inom upphandling av underhåll, service och support av mjukvara. SJ var först men följdes snabbt av uppdrag hos flera tidigare kunder inom bank- och industrisektorn.

2001

Var året då vi genomförde vårt första uppdrag inom IT-sourcing. Centrala Studiestödsnämnden, CSN genomförde en omfattande outsourcing. Därefter följde en lång rad IT-sourcinguppdrag som än idag är en av våra hörnstenar.

2005

Första gången som Remco klassas enligt AAA. Ett kvitto på att vi alltid skött vårt företag på ett föredömligt sätt. Det har banat väg för att tio av våra absolut största statliga myndigheter ännu idag är bland vår uppdragsgivare.

2006

Remcomodellen® varumärkesskyddas och efter 20 år i branschen är Remco ett välrenommerat konsultföretag med en upphandlingskvot som nu är uppe i drygt 1 miljard kronor per år.

2011

Vi genomför vårt 500:e uppdrag. Samtidigt firar vi vår 25:e födelsedag.

2012

Maskineriet går för fullt och vi har under 2012 stora uppdragsgivare inom både upphandling IT-sourcing, Tele- och Datakommunikation ochVendor Governance. Intresset för Telecom Expense Management ,TEM är mycket stort och vi har redan fått förtroendet hos ett antal stora aktörer.

2016

Vi firar stolt vårt 30-års jubileum.