referenser_small

Unika referenser

Våra referenser är unika på flera sätt. Dom är inte bara namnkunniga med kända varumärken. Uppdragen genereras alltid på CIO-nivå eller högre. Det är unikt, och visar på vilken affärsnytta våra tjänster ger våra kunder.Globala koncerner – Stora och medelstora företag i Norden – Myndigheter och statliga verk

referenser_logo