Atria Scandinavia

Vi är mycket nöjda med Remcos insats som gav ett resultat som blev bättre än vi förväntat, säger Björn Widegren som är CFO/CIO på Atria Scandinavia.

Björn Widegren
CFO/CIO Atria Scandinavia

addtech-186x106

Addtech

Jag är mycket nöjd med resultatet och har jobbat tillsammans med Remco i tidigare projekt säger Jesper Särnholm, Head of Addtech IT, och fortsätter ”den nu genomförda upphandlingen har givit en större flexibilitet och betydligt lägre pris på bandbredder, både efter dagens behov men speciellt för att matcha framtidens krav”.

Jesper Särnholm
Addtech

unilabs-186x106

Unilabs

”Jag är mycket nöjd med resultatet av projektet som varit mycket omfattande”.

Mattias Abrahamsson
CIO på Unilabs

buss_nobina-186x106

Nobina

”Remco har varit starkt drivande och haft de metoder och hjälpmedel som behövts för att komma framåt. Slutresultatet har mycket väl uppfyllt våra mål och förväntningar”.

Bilal Chebaro
Head of IT Operations

munters-186x106

Munters

”Det känns trevligt att för tredje gången få fortsatt förtroende att driva projekt hos Munters.”

Torbjörn Jonsson
Senior Procurement Consultant Remco

g4s_varde_1_low-ashx_-186x106

G4S Cash Solutions

”Jag har jobbat med Remco i åtta år i olika projekt och vet att de alltid levererar efter mina förväntningar.”

Björn Pihlgren
IT-direktör på G4S Cash Solutions

construction_site_4-186x106

Cramo

”Vi har valt Remco som partner i upphandlingen på grund av deras långa erfarenheter och goda renommé.”

Per Lundqvist
Vice President och Group CIO Cramo

tornet_arn_flygled760x220-186x106

LFV Data

”Jag är mycket nöjd med resultatet från besparingsprojektet. Det överträffade förväntningarna jag hade på Remco.”

Åke Halvdanson
Chef på LFV Data

colourbox2366361-186x106

Best Market Level

”Våra kunder anser att resultaten efter att ha genomfört ett projekt tillsammans med Remco alltid hamnar i klassen Best Market Level!”

Rolf Friberg
Senior Procurement Consultant på Remco