Addtech och Remco har tidigare genomfört uppdrag med gott resultat varför Addtech givit Remco förnyat förtroende att genomföra ett uppdrag som innefattar  upphandling av datakommunikation för Norden med fokus på anpassning av avtalet för framtida behov.

Jag är mycket nöjd med resultatet och har jobbat tillsammans med Remco i tidigare projekt säger Jesper Särnholm, Head of Addtech IT, och fortsätter ”den nu genomförda upphandlingen har givit en större flexibilitet och betydligt lägre pris på bandbredder, både efter dagens behov men speciellt för att matcha framtidens krav”.

Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och offentlig sektor. Koncernen har drygt 2 000 medarbetare i cirka 130 dotterbolag och en årsomsättning om cirka sex miljarder svenska kronor.