Frågor & Svar2017-05-22T15:53:46+02:00
Varför uppnår Remco så stora besparingar?2016-09-26T14:55:36+02:00

Allan: Jag vill påstå att det är en kombination av lång erfarenhet och av att alltid ha färsk kunskap. Vi känner leverantörerna och vet vilka resultat man kan förvänta sig med just din kravbild. Med egen kompetens kommer man en bit på väg. Addera vår kompetens och du kommer ändå fram.

Vad tillför Remco som vi inte har själv?2016-09-26T14:55:52+02:00

Rolf: Det är bara att relatera till vad Trelleborg AB:s CIO, Peter Svenburg sa till mig. ”Vi gör en WAN-upphandling vart tredje år på samma tidsperiod gör Remco trettio”. Det är alltså en omöjlighet för våra kunder att ständigt har färska kunskaper inom samtliga våra verksamhetsområden.
Kort sagt, vi tillför kompetens som ni inte har möjlighet att skaffa er själv.

Vad innebär NO CURE. NO PAY.?2016-09-26T14:56:04+02:00

Allan: I de flesta fall efterlyser våra kunder en affärsmodell som bygger på att förbättringar ska belönas och mindre bra eller uteblivna resultat inte ska rendera i något arvode. För en korrekt win-win så innehåller vår affärsmodell möjligheter att beräkna nuvärden vid förändringar i tjänsteinnehåll och omfattning.
Metoden är så bra att vi enkelt kan förlja leverantörernas alla förändringar så att det gåra att jämföra äpplen med äpplen.

Hur mycket tid behöver man själv lägga i ett projekt?2016-09-29T20:00:04+02:00

Rolf: Utan kundens engagemang kan vi inte genomföra något projekt. Som minst så behöver vi en resurs på insidan som är mottagare av projektet. Genom henne/honom får vi tillgång till alla fakta som vi behöver för våra analyser. Vi är också beroende av att det finns beslutsfattare för de olika projektstegen. En bra tumregel är att kunden i genomsnitt behöver lägga en arbetsdag per vecka under projekttiden.

Hur blir vår relation till leverantörerna efter ett projekt?2018-07-09T18:31:16+02:00

Rolf: Faktiskt bättre, mycket bättre till och med. Vi har alltid varit noga med att tydliggöra både kundens och leverantörens respektive ansvar i en avtalsrelation. Förbättringen ska inte bara innebära lägre priser och högre kvalitet. Genom vår samverkanmodell, Vendor Governance bygger vi in kvalitetssäkrade processer som verkligen fungerar. Vi har noterat att det inte är så vanligt.

Ungefär hur lång tid tar det att genomföra ett projekt?2016-09-29T20:00:56+02:00

Allan: Det är helt beroende på vilken typ av projekt det handlar om. I Remcomodellen® har vi bl a en process som innebär att vi upphandlar genom att köra workshops. Denna blir mer och mer populär, främst för att man kortar ner projekttiden rejält. Men också för att kvalitén blir högre. Totaltiden är allt från tre till tolv månader. Vi är alltid motorn i projekten och vi är kända för att alltid vara i tid.