ban_referenser

Unika referenser

Våra referenser är unika på flera sätt. Dom är inte bara namnkunniga med kända varumärken. Uppdragen genereras alltid på CIO-nivå…

arrow

Alltid färsk kunskap

Tidigt tog vi beslutet att bli vid vår läst. Våra kunskaper är starkt nischade till det vi gör och de uppdateras dagligen, året om.

ban_spara

Spara åtskilliga miljoner

Med egen kompetens kommer man en bit på väg. Addera vår kompetens och du kommer ända fram i mål.

Få vet hur ditt företag kan spara miljontals kronor. Vi vet, och kan jobba fram besparingar som du aldrig kommer att klara av själv.

Tack vare våra specialistkunskaper och upphandlingsmetoder kan vi sänka dina kostnader avsevärt. Resultatet blir dessutom bättre anpassade leveranser, ökad funktionalitet och ökad kvalitet på tjänster.

De ekonomiska resultaten har en hög prioritet i våra projekt. Inte minst de prismässiga resultaten med avseende på att begränsa kostnadsutvecklingen under hela avtalsperioden. Vi möjliggör för en central styrningsmodell så att du kvalitetssäkrar leveranser och utvecklingen av dina behov med valda samverkanspartners. Även för en helhet.

Genom våra verktyg avseende kostnadskontroller kan du effektivisera såväl hanteringen som kostnaden för koncernen som helhet, samt för de enskilda bolagen.

”Jag har jobbat med Remco i åtta år i olika projekt och vet att de alltid levererar efter mina förväntningar.”
Björn Pihlgren
IT-direktör på G4S Cash Solutions
"Vi är mycket nöjda med Remcos insats som gav ett resultat som blev bättre än vi förväntat"
Björn Widegren
CFO/CIO Atria Scandinavia
”Jag är mycket nöjd med resultatet av projektet som varit mycket omfattande”
Mattias Abrahamsson
CIO på Unilabs
"Slutresultatet har mycket väl uppfyllt våra mål och förväntningar”
Bilal Chebaro
CIO Nobina
”Vi har valt Remco som partner i upphandlingen på grund av deras långa erfarenheter och goda renommé.”
Per Lundqvist
vVD/CIO Cramo

Senaste nytt: