• Massiva och långsiktiga kostnadsbesparingar


  • Upphandling av IT-outsourcing, Tele & Datakommunikation samt Konsulter


  • Vendor Governance–styrmodeller i avtalsrelationer


  • Telecom Expense Management–optimal kontroll på telefonikostnader


  • Glad Sommar önskar vi på Remco


Få vet hur ditt företag kan spara miljontals kronor. Vi vet, och kan jobba fram besparingar som du aldrig kommer att klara av själv.

Tack vare våra specialistkunskaper och upphandlingsmetoder kan vi sänka dina kostnader avsevärt. Resultatet blir dessutom bättre anpassade leveranser, ökad funktionalitet och ökad kvalitet på tjänster.

De ekonomiska resultaten har en hög prioritet i våra projekt. Inte minst de prismässiga resultaten med avseende på att begränsa kostnadsutvecklingen under hela avtalsperioden.

Vi möjliggör för en central styrningsmodell så att du kvalitetssäkrar leveranser och utvecklingen av dina behov med valda samverkanspartners. Även för en helhet.

Genom våra verktyg avseende kostnadskontroller kan du effektivisera såväl hanteringen som kostnaden för koncernen som helhet, samt för de enskilda bolagen.

Copyright © Remco - Remcomodellen® - Legal Statement